#Betacamp23

El betacamp 2023 s’ha celebrat al Mas Pagès, entre el 24 i el 27 d’agost de 2023. No es pot resumir aquí tot el que va passar, perquè un betacamp, s’ha de viure! Però en compartim uns petits testimonis. Visca el betacamp!

Assamblea

En l’assamblea inicial, es van comentar els principals aspectes del funcionament i es van proposar un seguit de nodes. També es van assignar diferents espais per a el desenvolupament d’aquests nodes.

Malauradament, les altes tremperatures no ens van permetre molts espais “comfortables” com en altres edicions. Tanmateix, vam poder gaudir de bons moments de conversa, treball, aprenentatge i camaraderia!

Nodes

La principal finalitat dels nodes és l’apenentatge, del qual se’n pot derivar també la generació de materials, la coneixença de persones o l’inici de nous projectes, per exemple.

Els enllaços que compartim aquí són un testimoni del que va passar als diferents noves, però, en cap cas, ho considerem “el resultat” del betacamp i, encara menys, un producte acabat o d’alta qualitat. És un work in progress que compartim obertament amb tothom.

Node Comunicació no violenta/pràctiques restauratives

La comunicació noviolenta (CNV) és un procés i una filosofia de comunicació desenvolupats per Marshall Rosenberg. L’objectiu principal de la CNV és millorar la qualitat de les relacions interpersonals mitjançant una comunicació respectuosa, empàtica i efectiva. Aquest enfocament posa l’èmfasi en la connexió humana, la comprensió i la resolució de conflictes de manera pacífica i constructiva.

La justicia restaurativa és un enfocament alternatiu al sistema de justícia penal tradicional que es basa en la idea de reparar el dany causat a les víctimes, a la comunitat i als infractors. A diferència del sistema punitiu, que es centra en castigar l’infractor mitjançant sancions i condemnes, la justicia restaurativa busca resoldre els conflictes mitjançant la responsabilització, la reparació, la reconciliació i la rehabilitació.

En el node vam reflexionar i compartir experiències sobre aquests dos enfocaments en el món educatiu, especialment de la secundària.


Audiollibre sobre Comunicació No violenta

Node Gamificació

(pendent)

Node Secret

El node secret el van formar infants i joves que participaven al Betacamp23. Era secret perquè així ho van anomenar i ens van preparar algunes coses (que no podem desvel·lar) durant els dies del Betacamp i, especialment, en l’assamblea de tancament. Ho voleu saber? Hau de venir al #Betacamp24.

Node Autonomia

(pendent)

Node Convivència

El node Convivència el formem docents de primària i secundària que treballem en centres de realitat molt diferent (diferent grau d’estabilitat de plantilla, diferent grau de complexitat, etc) i que compartim la voluntat de gestionar la convivència des de la cultura restaurativa i no violenta.

El membres del node són docents dels següents centres:
IE Feixes (antic INS Jaume Cabré de Terrassa), INS Martí Pous (Barcelona), INS Angeleta Ferrer (Barcelona), Escola Gayarre (Barcelona), Escola Sant Julià (Sabadell), INS Jonqueres (Sabadell).