Què és el betacamp?

El betacamp és una trobada oberta a tothom on crear, desenvolupar i potenciar idees i projectes en col·laboració amb persones que comparteixen l’entusiasme per l’educació. 

El betacamp és un espai centrat en l’acció que es vertebra a partir dels interessos i les propostes de les persones participants. No és un lloc on explicar el que ja saps, sinó una trobada de creació i col·laboració, una oportunitat per desenvolupar els teus interessos i inquietuds.

El #betacamp24 es celebrarà a Mas Pagès, entre el 26 i el 29 d’agost de 2024.

Idees clau

Algunes idees clau del betacamp:

 • Educació. Aprendre importa. Educar, encara més. Tots estem aprenent.
 • Personalització. Vertebrat a partir dels interessos de les persones participants.
 • Col·laboració. Treball compartit i col·laboració.
 • Acció. Centrat en l’acció, en la creació.
 • No hi ha espectadors/es, tothom és participant: “més val viure-ho, que veure-ho!
 • Cultura lliure: obert, transparent i transferible.
 • Relacions horitzontals, aprenentatge entre iguals.

L’estructura de l’encontre i les relacions que s’hi promouen són un missatge en si mateix:
El mitjà és el missatge” Marshal McLuhan.

Assemblea

Objectius

Els objectius principals del betacamp són:

 • Contribuir a millorar l’educació afavorint el desenvolupament professional de persones vinculades al món educatiu.
 • Disposar d’un espai físic obert de creació, treball i col·laboració entre persones que comparteixen l’entusiasme per l’educació.
 • Crear un ambient d’aprenentatge basat en l’acció, no en la paraula (aprendre fent).
 • Promoure l’aprenentatge i la col·laboració a partir dels interessos de les persones participants.
 • Proposar un model de relació i de participació horitzontals on no hi ha espectadors i tothom és participant.
 • Promoure la cultura lliure en l’àmbit educatiu.
 • Experimentar amb un model de relació i d’aprenentatge que sigui coherent amb les que es volen promoure en un centre educatiu.

Betacamp històric
Betacamp històric

Tens propostes per als nodes del #betacamp24?

El #betacamp24 tindrà dinàmica de creació de nodes a l’inici de la trobada.

Les persones participants, però, poden anunciar a les xarxes socials els seus temes d’interès per tal d’anar compartint idees i propostes.

Ei, tu quines idees tens? Fes servir els hashtags: #nodes23 i #betacamp24


Administració del lloc

Pàgines